С 55% по-малко разходи за електроенергия след изграждане на ФЕЦ в металообработващо предприятие

За наш индустриален клиент изградихме мрежова ФЕЦ, с капацитет от 150kWp. Изграждането на централата осигурява по-лесно прогнозируеми разходи, независимо наблюдение на консумацията на електроенергията и не на последно място следва целите на компанията за намаляване на въглеродния отпечатък от производството.

Клиента

Машиностроително и металообработващо предприятие с фокус върху изграждането на технологично оборудване за екологични проекти, предпочитан поддоставчик от големи Европейски производители на оборудване. Следвайки ESG директивите и възможностите за намаляване на въглеродния отпечатък компанията инвестира в неизчерпаемия енергиен ресурс, който една ФЕЦ може да предостави. 

Избрана технология

След извършен енергиен анализ на потреблението на електроенергия, както и съобразно направените предпроектни проучвания, е избрана мрежова електроцентрала с продажба на излишъка от произведената електроенергия с мощност от 150 kWp. Принципа на работа на фотоволтаичните инсталации се състои в преобразуването на ток с постоянно напрежение, посредством инвертор, в променлив ток със съвместими параметри на мрежата, към която е присъединен. Основна част от оборудването е инвертора, който следи параметрите и автоматично регулира процеса на генериране на електроенергия. Друг основен компонент са подбраните фотоволтаични панели с пикова мощност от 495 Wp. Инсталацията е монтирана на покрива на сградата, като разположението на фотоволтаичните панели е съобразено с местоположението и пиковото слънцестоене. 

Мрежовата централа позволява произведената, но не консумирана електроенергия да бъде подавана в електропреносната на ЕРП.

Нашето решение

За да постигнем целите на компанията инсталирахме следното технологично оборудване, както и прилежащата електро-, заземителна и мълниезащитна инсталация:

  • Поликристални панели SUNRISE SR-50MAX495H (495 Wp) – 300 бр.

Избора на поликристалните панели е обусловен на няколко фактора –  съотношението “напрежение-ток”, балансираност на системата и не на последно място достъпност.

  • Мрежови соларен инвертор Growatt MAX 50KTL3 LV – 3 бр. с обща мощност 150 kW

Инверторите се отличават с висока надеждност, устойчив работа при пад на радиация и добро стартово напрежение.

Избраната конфигурация позволява ефективност на модула повече от 20% с пикова мощност от 495 Wp. Съотношението цена-качество също е съобразено за да се спазят инвестиционните изисквания. Инсталацията е разположена на покрива на сградата с изложение юг/югозапад, под възможно най-оптимален ъгъл, съобразено с конструктивните особености на покрива. 

#Know-How

Изграждането на фотоволтаични централи осигурява независимост и устойчивост. По този начин компаниите са по-малко податливи на колебанията на цените на електроенергия и прекъсванията на захранването в електропреносната мрежа. Тази стабилност подсигурява непрекъснатост на производствените процеси и намалява възможностите за загуби. От друга страна, демонстрира ангажираност към екологичната отговорност и позиционирането на компаниите като лидери в устойчивите политики, разграничавайки ги от конкурентите.

Опита на АТАМИК в доставката и изграждането на ВЕИ инсталации, дава възможност на индустрията да внедрява технологии и решения за намаляване на въглеродния отпечатък, съобразно изискванията на Зелената Сделка и плана RePowerEU. Предимствата на изграждането на собствена фотоволтаична централа са:

  • автоматизиран процес на производство на електроенергия с 24/7 отдалечен мониторинг на системата;
  • екологично чисто производство на електроенергия с неизчерпаем ресурс;
  • дълъг срок на експлоатация и гаранция от 25 години;
  • еднократна инвестиция с възможности за разширение на мощностите.

За контакти:

Ако и вие имате проект за изграждане на ФЕЦ, не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл [email protected] или на тел. +359886163199