Category: Case studies

Case studies

С 55% по-малко разходи за електроенергия след изграждане на ФЕЦ в металообработващо предприятие

За наш индустриален клиент изградихме мрежова ФЕЦ, с капацитет от 150kWp. Изграждането на централата осигурява по-лесно прогнозируеми разходи, независимо наблюдение на консумацията на електроенергията и

Read More
Case studies

Проект: Механично пречистване на индустриални отпадъчни води чрез Гравитачно сито тип Коанда

Наш дългогодишен клиент от хранително-вкусовата промишленост се консултира с нас за изготвянето на устойчиво, технико-икономическо решение за механично пречистване на отпадъчни води.  Необходимо бе реконструкцията

Read More
Case studies

Стартирахме проект по изграждане на ФЕЦ с капацитет 150 kWp за машиностроително предприятие

АТАМИК работи по проект за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за машиностроително предприятие с производителност 150 kWp. Нашият инженерен екип участва в проекта от самото

Read More