Финансирането на европейската зелена сделка и ролята на ESG в индустрията

Какво включва Европейския Зелен Пакт?

Надали е останал човек, който да не е чувал за Европейската зелена сделка или как държавите членки на Европейския Съюз трябва да работят в посока въглеродна неутралност. 

Зелената сделка има следните цели:

 • Климатично неутрален Европейски съюз до 2050г;
 • Намаляване на замърсяването и въглеродните емисии;
 • Помощ за компаниите да станат световни лидери в чистите продукти и технологии;
 • Осигуряване на справедлив и приобщаващ преход.

Зелената сделка е предвидено да бъде финансирана чрез програмата InvestEU, която предвижда 1 трилион евро да бъдат изразходвани от държавите-членки през следващото десетилетие. Съгласно една първоначална оценка се предполага, че постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. ще изисква поне 230 милиарда евро годишни инвестиции в нисковъглеродни бизнес модели до 2030 г.

Основните замърсители на околната среда са въглищните централи, тежката металургия и всички останали производства, които увеличават въглеродните емисии. Решението, което предлага ЕС е инвестиции в модернизация на производството, внедряване на нови технологии и устойчивост на производствения цикъл. 

Най-общо казано се дава възможност за развитието на индустрията в посока на по-малко енергоемка, по-високо ефективна и конкурентноспособна икономика. Този път индустриалната революция е пречупена през призмата на устойчивото развитие, което едновременно дава достъп на индустрията до инвестиции, банкови и застрахователни услуги.

Какво е устойчиво инвестиране (ESG investments)?

Традиционното инвестиране носи стойност, като превежда инвеститорския капитал в инвестиционни възможности, които носят рискове, съизмерими с очакваната възвръщаемост. Устойчивото инвестиране балансира традиционното инвестиране с екологичните, социалните и свързаните с управлението (ESG) критерии за подобряване на дългосрочните резултати.

Към края на 2021 ESG фондовете са 10% от активите на световните фондове, а именно над 650 милиарда. Въпреки, че водещите инвеститори не подкрепяха ESG критериите и последващите резолюции свързани с климата, контрола на риска по екологични и социални проблеми стана част от ежедневните оценки за устойчивост в индустрията. Множество индустриални концерни се обърнаха към инвестиции в намаляване на въглеродните емисии, получени от производството, което кореспондира с изискванията на Европейската зелена сделка

Производствените предприятия са третият най-голям „замърсител“. През 2019 г. производствената индустрия e произвeла 823 милиона тона CO2 емисии. Докато автомобилната индустрия преминава към производство на електрически автомобили, енергийния сектор увеличава използването на възобновяеми енергийни източници, то в индустриалния сектор темповете на промяна са свързани с внедряване на нови технологии.

Въглеродно неутралното производство отчита как се произвеждат продуктите и как функционира компанията като цяло. За да достигнат до производство с нулев въглероден отпечатък, компаниите трябва да променят ежедневните си бизнес взаимодействия, както и основните си производствени процеси.

Трите нива на производство с нулев въглероден отпечатък  се изразява в следните действия:

 • Въглеродна неутралност – Продукт или компания, която премахва същото количество СО2, което отделя в атмосферата . Това обикновено се осъществява, чрез закупуване на емисии за да се приравни разликата с произведените такива;
 • Нулеви въглеродни емисии – Сгради и транспортни средства, за чието производство са  използвани възобновяеми източници на енергия. Производствено предприятие може да бъде приравнено в тази група чрез изграждане на фотоволтаични инсталации (ФЕЦ), които да генерират електроенергия за собствени нужди;
 • Негативни въглеродни емисии – компании, които имат възможност да премахва повече СО2, отколкото излъчва.

Как се вписва ATAMIQ в концепцията на Зелената Сделка и трансформацията на индустрията?

Като партньор с дългогодишен опит в индустриалния и енергийния сектор ATAMIQ предлага високотехнологично оборудване, приложимо в производствения цикъл на предприятията.  

Заедно можем да насочим усилията на индустриалните предприятия към една устойчива зелена трансформация, свързана със зелени и умни решения в следните области:

 • третирането на води и инфилтрат; 
 • системи за обезводняване на утайки;
 • инсталации за оползотворяване на биогаз;
 • инсталации за третиране на въздух и почви;
 • фотоволтаични централи;
 • ЕСКО финансирания.

Контакти:

Не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или телефон +359886163199