Как индустрията подобряват своята устойчивост, чрез инсталиране на ФЕЦ

В последните две години международни организации проведоха множество срещи на глобално ниво, приемайки законопроекти и изготвиха цялостен набор от екологични правила и насоки. За съжаление дискусията около глобалното затопляне и необходимостта от устойчиво развитие досега е била само теоретична. В тази статия ще обсъдим как индустрията подобрява своята устойчивост, чрез преминаване към захранване със слънчева енергия.

Как слънчевата енергия води до устойчиво развитие?

Преди да преминем към множеството предимства, които слънчевите панели предлагат за едно екологично и устойчиво бъдеще, нека първо разберем как се произвежда слънчевата енергия. Една от основните причини компаниите да се ориентират към слънчева енергия е, че принципът на работа зад фотоволтаиците е прост и лесно разбираем.

С други думи, тъй като хората са склонни да инвестират в технологии, които разбират, собствениците на компании не се колебаят да използват инструменти за производство на слънчева енергия. Обикновено слънчевата енергия се генерира чрез използване на PV или слънчева фотоволтаична технология, която ефективно преобразува слънчевата радиация или слънчевата светлина в електрическа енергия с помощта на полупроводници.

Така че, когато слънчевите лъчи достигнат тези полупроводници, инсталирани във фотоволтаичната клетка, това води до дисперсия на електрони, които се събират от шини, което в крайна сметка води до генериране на електроенергия.

Част от предимствата на слънчевата енергия и как тя допринася за устойчивото развитие може да видите по-долу:

 • Първата и основна грижа на собствениците на компании е да спестят пари, където могат, за да могат да печелят повече. Слънчевата енергия не само ще доведе до устойчиво развитие, но също така ще осигури висока възвръщаемост на инвестициите, което спестява на компанията една голяма част от оперативните разходи.
 • Обикновено, за да задоволят енергийните си нужди по ефективен начин, компаниите избират снабдяване с енергия от енергийни борси, предлагащи електричество на свободния пазар. Това е услуга, която сравнява текущите цени на енергията на пазара и предлага най-разумната сделка, така че компаниите да спестят някаква сума от общите си разходи. За разлика от това, слънчевата енергия намалява зависимостта от петрола и изкопаемите горива, като дава на компаниите шанс да подобрят други свои производствени процеси.
 • Освен това индустриалните предприятия смятат, че е най-добре да инвестират в оборудване, което е безопасно, издръжливо и дълготрайно. Тъй като слънчевите панели издържат над 30 години, почти не са необходими ремонти или замени след процеса на инсталиране. Следователно слънчевите панели и слънчевата енергия са не само устойчиви, но и рентабилни.
 • За да намалят въздействието на изменението на климата, собствениците на компании поемат своята отговорност към околната среда и обществото. Те разбират, че тъй като слънчевата енергия е устойчива, без замърсяване и не отделя парникови газове, тя също така изисква нов квалифициран набор от хора, електрически системи и технологии, създавайки редица възможности за работа като инсталатори на ФЕЦ, производители на слънчеви панели и други.
 • И накрая, наложително е да се разбере, че всяка една индустриална ниша се стреми да бъде конкурентноспособна и за да остане напред в надпреварата, компанията трябва да приложи стратегии, които ги карат да се открояват. Ако индустрията реши да използва слънчева енергия за устойчивост, това ще повиши стойността на тяхната марка, като подчертае техния футуристичен и обмислен подход.

Кажете „Да“ на ФЕЦ и проправете пътя за устойчиво развитие с ATAMIQ

Всяка една соларна инсталация (ФЕЦ) е специфични за всеки един обект. След направен изчерпателен инженерен анализ се определя подходящото разположение, в зависимост от дизайна на покрива, наклона на панелите, прилежащо електрическо оборудване и много други.  Ние се стремим да отговорим на всичките индустриални нужди по възможно най-ефективен начин, като се предприемат обмислени мерки за ускоряване на устойчивия напредък. Инвестираме в развитието на компанията, като предлагаме все повече иновативни решения, осигуряващи трайна декарбонизация, в съответствие с плана RePowerEU.

Съвместно  с екипа на ATAMIQ ще имате възможност да получите следната информация:

 • Капацитета на вашата ФЕЦ и номиналната мощност на соларния панел;
 • Подходящия инвертор, типа кабели;
 • Коефициента на производителност на избраната инсталация;
 • Периода на изплащане;
 • Експлоатационни характеристики и поддръжка;
 • Гаранционни условия.

Очакваме ви на sales@atamiq.com за да повишим заедно устойчивостта на вашето предприятие.