Дъждовната вода и намаляване на оперативните разходи в индустриалните предприятия

Свободно достъпната дъждовна вода, с ниско съдържание на минерали, може да се използва при производствени и преработвателни операции. Тя не само се предлага безплатно, но предлага и технически предимства: Дъждовната вода е с ниско съдържание на разтворени минерали и следователно е мека по своята същност – тя оставя много ниски нива на минерални отлагания или остатъци в процесното технологично оборудване, в което се използва.

Поради тези причини все по-голям брой компании инсталират системи за събиране на дъждовна вода, които да използват в своите процеси. Преди дъждовната вода да се използва като оборотна в индустриално предприятие,водата трябва да премине няколко стъпки на третиране включващи третиране и обеззаразяване.

Събиране и използване на дъждовна вода

Първият етап от този процес, преди да започне обработката, е събирането и съхранението на дъждовна вода. Има много начини за събиране на дъждовна вода, от специални язовири до  системи от улуци на покрива, свързани с резервоари за вода. Когато инсталират система за събиране на дъждовна вода, предприятията трябва да гарантират, че системата е изпълнена съгласно нормативните изисквания. Съхранената вода също трябва да бъде обработена преди повторна употреба, за да се гарантира безопасността.

Системите за събиране на дъждовна вода могат да бъдат инсталирани като надземни или подземни резервоари, за да отговарят на изискванията на индустриалните нужди. Обема на резервоарите е различен, в зависимост от нуждите на предприятието – от 1000 литра до над 1 000 000 литра. Работата на системата за събиране и последващо третиране на дъждовна вода е автоматизирана, с цел намаляване на експлоатационните дейности.

Предварителния етап на третиране на дъждовна вода обикновено включва първоначално механично пречистване на водата с филтри, за да се предотврати събирането на листа и отпадъци заедно с водата. Благодарение на това предварително отделяне на механични примеси в резервоара за събиране на дъждовна вода се допуска минимално количество примеси, които се отлагат на дъното и образуват утайка.

Възможности за пречистване на дъждовна вода

Има два основни технологии за дезинфекция при пречистването на дъждовна вода:

 • Дезинфекция с хлор –  отлично решение, когато ще се съхраняват големи количества вода за по-късна употреба и в общи индустриални приложения.
 • UV дезинфекция – тази обработка обикновено се използва, когато са необходими по-малки количества съхранявана вода за по-кратък период от време и е чудесна алтернатива за индустриални приложения, чувствителни на корозия от излагане на хлор.

Индустриалните предприятия, разположени в региони, които изпитват спорадични до обилни валежи, могат значително да намалят разходите си за вода чрез прилагане на система за събиране на дъждовна вода. Обработката и дезинфекцията на дъждовната вода са необходими, за да бъде дъждовната вода съвместима с националните разпоредби и безопасна за инсталациите.

Въпреки, че дъждовната вода изглежда чиста с невъоръжено око, тя не е безопасна за употреба, докато не бъде обработена. Дъждовната вода е богата на патогени и може да причини заболяване или инфекции, ако влезе в контакт с отворени рани или бъде погълната.

Процес на третиране

Дъждовната вода може да съдържа замърсяване, животински екскременти и други частици, които са вредни за хората, растенията и животните. Следователно събраната дъждовна вода трябва да бъде пречистена, преди да бъде безопасна за използване в бизнеса. Има две основни стъпки за пречистване на дъждовна вода: механично филтриране и дезинфекция с хлор или посредством UV системи. 

Филтриране

Първата стъпка от пречистването на дъждовната вода включва отстраняване на утайка и малки частици.
Дъждовната вода, събрана от покривите, се движи по тръба до резервоар за съхранение или яма. На дъното на резервоара всички частици се утаяват. Поплавъчен механизъм задейства работата на системата, за да започне изпомпване, или спад на налягането в линията показва необходимостта от третиране и незабавно прехвърляне на вода.

Преди процеса на дезинфекция се извършва механично филтриране. Филтрирането се състои в отстраняване на твърди вещества с размер от 1-5 микрона чрез сито или пясъчен филтър. Хубаво е филтрите да имат възможност и за самопочистване.

Дезинфекция с хлор

Добавянето на хлор към водата е лесен и ефективен начин за обеззаразяване на филтрираната дъждовна вода. Третирането с хлор е идеално решение за дъждовна вода, която трябва да се съхранява за бъдеща употреба. Дъждовната вода е в съответствие с разпоредбите за пречистване през цялото време, тъй като се монтира система за вземане на проби и автоматично регулиране на хлорната концентрация.

UV дезинфекция

Ултравиолетовата светлина е алтернативен метод за дезинфекция. Действа, като разрушава и уврежда клетките на патогените. При този тип дезинфекция изискването е дъждовната вода да бъде практически без утайки. Ако дъждовната вода не е филтрирана, може да възникне „засенчване“, при което утайката блокира UV светлинните лъчи, намалявайки ефективността на дезинфекция.


Предимства на UV стерилизацията

 • Ултравиолетовите крушки имат живот от 12 месеца до 2 години.
 • UV модулите могат да се справят с големи дебити.
 • Третираната с ултравиолетова светлина вода може да се използва веднага след приключване на обработката.
 • Дъждовната вода, обработена с UV, е по-малък риск от корозия за откритите метали.

Области на приложение на третирана дъждовна вода

Дъждовната вода може да се използва като омекотена технологична вода за приложения, които не изискват качество на питейната вода. Такива случай са следните случаи:

 • Охлаждаща вода
 • Като сондажна течност
 • За напояване
 • За пълнене на резервоари за вода за гасене на пожари
 • За почистване

Основни предимства за индустрията

Индустриалните предприятия могат да намалят оперативните си разходите за потребление на вода, да станат по-устойчиви и да увеличат екологичната си стойност в контекста на ESG методологията. Допълнителните предимства за индустриалните инсталации са:

 • Омекотената дъждовна вода намалява проблемите, причинени от варовика
 • Разходите за инвестиция и експлоатация на оборудване за омекотяване на вода се намалява или напълно отпада

Инженеринговия екип на ATAMIQ е на разположение да консултира вашия бизнес, как най-оптимално да използвате дъждовната вода като екологично решение за подобряване на публичния имидж на компанията и екологично отговорни оператори, които намалят потреблението на вода от мрежата.

Контакти:

Не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или телефон +359886163199