Съвети при избор за инсталатор на фотоволтаична централа

Компаниите осъзнават все повече своя въглероден отпечатък и се стремят към включване на устойчивостта в своите бизнес практики и операции,като това отваря много врати към различни кариери в областта на устойчивостта. Една от професиите в сектора, която бележи голям растеж, е тази на монтажник на соларни инсталации.

Процесът на въвеждане на фотоволтаична централа в експлоатация трябва да бъде направен единствено и само от партньор-инсталатор, разполагащ с екип от квалифицирани и сертифицирани професионалисти.

Как може да изберете професионален инсталатор, който да внедрява висококачествени технологии, позволяващи предварително очакваната възвръщаемост на инвестицията?

Бързият отговор е чрез проучване на множество инсталатори.

Ето някои от най-важните фактори, които трябва да вземете предвид:

Професионална сертификация

Уверете се, че избраният от вас монтажник е лицензиран, обвързан и застрахован да инсталира фотоволтаична централа. Попитайте дали ще използват подизпълнители по вашия проект и проверете и пълномощията на подизпълнителите.

Надеждност и опит  

Търсете монтажници, които имат опит в инсталирането на соларно оборудване и са запознати с всички аспекти на процеса. Добро правило е да работите с монтажници, които имат поне три години опит. Попитайте ги от колко време са в бизнеса и колко системи за слънчева енергия са инсталирали. Всъщност задайте много въпроси, включително: Какви модули използват и защо? Могат ли ясно да обяснят какви финансирания може да очаквате и как работят? Какво могат да ви кажат за покритието по гаранции, ако има проблем с компонент или енергийната система след въвеждането в експлоатация?

Безопасност

Друга важна причина да наемете професионален инсталатор на ФЕЦ е безопасността. Слънчевите панели изискват електрически компоненти, с които трябва да се борави само след определена квалификация. Работата на височина също подлежи на допълнителни обучения на персонала.

Прозрачност

Не трябва да има никаква мистерия относно работата, която се извършва по вашия проект. Вашият инсталатор трябва да ви информира предварително за процеса и да е готов да отговори на всички ваши въпроси по всяко време. Освен това, ако вашият монтажник използва подизпълнители, уверете се, че знаете кои части от проекта ще се справят те и какъв надзор ще осигури.

Уточняване състояние на покрива, преди стартиране на монтажни дейности

Когато наемете монтажнна компания, едно от първите неща, които той трябва да оцени, е състоянието на покрива ви. Попитайте вашия монтажник дали препоръчва ремонт на покрива преди монтажа. Също така се уверете, че сте наясно кой е отговорен за повреда на покрива, която може да настъпи, или за теч на покрива, ако такъв се развие.

Репутация и препоръки

Прочетете онлайн отзиви от минали клиенти на компанията. Инсталаторите, които обмисляте, трябва да могат да ви насочат към предишни клиенти, които ще споделят своя опит с инсталирането. Докато правите сравнение, инсталаторите трябва да демонстрират способността си да комуникират ясно и да ви помогнат да разберете как ще работи вашата система.

Ценообразуване

Инсталаторите вероятно ще имат различни тарифи за една и съща работа, така че сравняването на оферти от няколко компании е важно. Най-опитните монтажници ще дойдат да разгледат вашия бизнес и след това ще ви дадат ценово предложение въз основа на очакваната инсталация, потреблението на енергия и други фактори.

Очаквайте скоро и чеклист от ATAMIQ с всички въпроси към една монтажна компания!

А до тогава ви очакваме на sales@atamiq.com или +359886163199