Какво е GFS (Glass-Fused-to-Steel) модулен резервоар?

Модулните резервоари представляват сглобяема конструкция от листове стомана със стъклено покритие. Двата материала са слепени, за да се съчетаят най-добрите им свойства – силата и гъвкавостта на стоманата в комбинация с устойчивостта на корозия на стъклото. Здравината и гъвкавостта на конструкцията се осигуряват от стоманата, докато повърхността на конструкцията е защитена от стъкло.

Технологията на полагане използва цветно бързо разтопено стъклено покритие както върху вътрешните, така и върху външните повърхности. Когато стъклото се слее със стомана, това води до много здрав, издръжлив и еластичен продукт. Когато се комбинират, материалите водят до продукт, който показва несравними физически свойства, които осигуряват отлична устойчивост както на корозия, така и на износване. Всеки произведен лист се тества съгласно EN ISO 28765:2011, което гарантира последователност и сигурност в качеството на продукта.

Основни особености при проектиране на модулни резервоари

При проектирането на резервоара се приема, че земната основа е с гарантирана носимоспособност по цялата си повърхност не по-малко от 120 kN/m2. В основата са допускат зони на плиткозалегнали глинести и пясъчни почви, с допустима деформация на основата в рамките до 5 mm от центъра до периферията на резервоара. Препоръчва се консултация с геолог и/или предварителна направа на геоложки доклад. Не се допуска агресивни към бетона подпочвени води, както и съдържанието на резервоара.

Съхраняваният обем не трябва да надвишава температура от 500° С, както и да няма резки температурни колебания в съхранявания обем. Отчита се натоварването от вятъра и се следят следните особености на климатичната характеристика на местоположението на обекта – подходящ ъгъл на вътрешно триене на земната основа, скорост на вятъра 31 m/s.

Индустриални приложения

Модулните резервоарите за съхранение на различни по своя химичен състав флуиди, както и възможността от голям обем са основа индустриална инфраструктура. С непрекъснатото развитие на индустрията и технологиите при производството на резервоари за съхранение, все повече индустрии и предприятия използват модулни резервоари за съхранение на различни течности, газове и суровини.

Основните им приложения са в следните индустрии:

  • Нефтопреработвателна промишленост
  • Химическа промишленост
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Пречистване на отпадъчни води
  • Биогаз инсталации
  • Съхранение на води за питейни и противопожарни нужди
  • Селско стопанство, като силози за съхранение
  • Минна промишленост

Предимства на резервоарите от стоманени листа със стъклено покритие ( GFS)

Традиционните големи резервоари за съхранение са основно заварени резервоари от въглеродна стомана и/или бетонови резервоари. Заварените резервоари от въглеродна стомана се изработват на място и трябва да бъдат заварени от квалифицирани заварчици. Бетонните резервоари, от друга страна, изискват много време за добиване на яскост на бетона, допълнително полагане на хидроизолация, което удължава времето за изпълнение на резервоара. И в двата случая е необходимо да се извършат хидростатично тестове за да бъде осигурена водоплътност на съоръжението.

Понастоящем най-модерното решение за резервоари в индустрията са модулните резервоари, изработени от стоманени листа със специално положено стъклено покритие (GFS), което е много по-бързо от изграждането на бетонни или заварени резервоари и не се влияе от времето.

В сравнение със заварени резервоари от въглеродна стомана, или пък тези от бетон, модулните GFS резервоари имат няколко различни предимства.

Ниска цена за монтаж

Монтажът, демонтажът и възможността за преместването на GFS резервоари може да бъде извършено бързи и не изисква огромно количество труд, както и допълнителна строителна механизация за монтаж. Качеството на използваните материали е високо, устойчивостта на корозия е отлична, което води до ниски разходи за поддръжка. 

Заварените резервоари от въглеродна стомана и бетоновите резервоари се монтират на място и обикновено включват допълнително време за добиване на яскост на бетон, полагане на хидроизолация, което води до дълъг период за изработка на резервоарите. Работата може да се забави от неблагоприятни климатични условия, което оскъпява планираните разходи за монтаж.

При GFS резервоарите, монтажа на панелите се извършва на кота „0“, което улеснява персонала, намалява рисковете при работа и извършването на монтажни дейности на височина. Единствената нужда от строителна механизация е за поставянето на покривната конструкция, както и част от прилежащите стълби и пасарелки. 

Намаляване на времето за изграждане

Стоманените листа за GFS резервоарите са фабрично стандартизирани в завода-производител и се опаковат и транспортират до строителната площадка за сглобяване. Стоманените плоскости са в комплект със специални болтови компоненти и уплътнения, конструкция от крикове за монтаж и специализирани монтажни инструменти. Използваните болтове за монтаж са със специално покритие за да се гарантира корозионноустойчивостта на резервоара. Процесът на монтаж е по-малко зависим от времето и цикълът на инсталиране е лесен за контролиране.

Възможност за увеличаване на обема

В сравнение със заварените резервоари от въглеродна стомана  или тези от бетон, GFS резервоарът има възможност за разширяване. Ако след изграждане, в бъдеще е необходимо да се увеличи капацитетът на резервоара, това може да бъде изпълнено с минимални капиталовложения на индустриалното предприятие.Тъй като GFS резервоаритe се сглобяват, чрез болтова връзка, времето за преконфигуриране и разширяване на съществуващите резервоари се свежда до минимум.

Устойчивост на корозия

След като стоманена плоча бъде синтерована при висока температура от 820°-930°, емайлът се слива с повърхността на стоманената плоча, за да образува силно химически инертно неорганично покритие, което има превъзходна устойчивост на корозия, което увеличава и експлоатационния живот на инсталацията.

Външен вид

Повърхността на GFS резервоарите е гладка и елегантна, стандартният цвят е тъмно син, ярък и красив, а всеки друг цвят може да бъде персонализиран според изискванията на потребителя.