Питейната вода, комуникациите, болниците и електричеството са едни от най-критичните инфраструктурни обекти, които трябва да бъдат внимателно защитени по време на бедствия. Когато замърсяващите индустриални предприятия са наводнени, последствията могат да бъдат опустошителни за много години напред. Индустрията, замърсяваща близката река или езеро, трябва да бъде подготвена да ограничи всяко изтичане, за да сведе до минимум потенциалните щети.

Наводненията и очакваните последици са трудни за прогнозиране предварително. И в повечето случаи, когато катастрофата е заплашителна, често е твърде късно и недостатъчно да се предотвратят щетите, като се използват например чували с пясък. Досега чувалите с пясък бяха стандартното решение за защита от наводнения, въпреки че е общопризнато като времеемко и неефективно.

Без значение дали говорим за укрепване на постоянна конструкция или създаване на нова защитна бариера, поставянето на чували с пясък изисква стотици доброволци, логистична ефективност и ефективност. Тъй като предупрежденията за наводнение често идват максимално 24 часа преди наводнението да удари района, няма време да започнете да пълните и разполагате достатъчно чували с пясък.

С технологичния напредък и крещящата нужда от опазване на околната среда, в наши дни са познати различни решения за превенция на наводнения в градска среда, строителни дейности и индустриално приложение, като например:

  • Мобилни прегради с алуминиеви конструкции
  • Водни преградни бентове
  • Надуваеми бариери

 

Мобилни прегради с алуминиеви конструкции

Системата от прегради, изработени от лека алуминиева конструкция е едно перфектно решение за защита от наводнения и пренасочване на водния поток при проливни дъждове. Лека и лесна за инсталиране, тази система за защита от наводнения се състои от устойчиви на морска вода алуминиеви секции, които при монтажа си създават непрекъсната, гъвкава и устойчива бариера. Заключващите се секции се укрепват от специално проектирани алуминиеви греди, които могат да бъдат устойчиво монтирани върху редица повърхности, включително чакъл, асфалт и трева. Бариерите могат да бъдат монтирани на сух терен или директно във вода, с височина до 0.3м.

Основните предимства на този тип прегради са това, че конструкцията е лека и преносима, бързоа за инсталиране и премахване, подходящи са за използване в чиста и солена вода и не е необходимо специално обучение за монтаж на конструкцията.

Водни бентове

Преносимите бариери, пълни с вода, създават временни бентове за предотвратяване на щети от наводнения. Пълните с вода бариери се поставят бързо и лесно, при нужда от бърза реакция от потенциална опасност от наводнение, и могат да бъдат премахвани, когато рискът от наводнение премине, което е значително по-ефективно в сравнение с традиционните чували с пясък .

Пълните с вода надуваеми бариери могат да бъдат премествани бързо и лесно от едно място на друго според нуждите. Тръбните структури имат патентована система за присъединяване за да създадат един непрекъснат бент, дълъг колкото е необходимо. Специалната система предотвратява изтичането на вода и поддържа защитната структура.  Временните бариери са напълно независими и не изискват постоянни или дълготрайни допълнителни структури или опори. Могат да бъдат бързо демонтирани и съхранявани безопасно, докато не са необходими отново, което доказва високата възвръщаемост на този тип инвестиция.

Мобилни прегради

Мобилните прегради, изработени от PVC, са изключително гъвкави и най-важното - самозапълващи се. Водната бариера се разгъва от само себе си, като принципът е прост: водата влиза и се натрупва в долната част на преградата. С покачването на нивото на водата преградата се разгъва и набъбва.

Въпреки, че са по-скъпо решение от чували с пясък, мобилните самоиздигащи се прегради са доказано много ефективно средство за ограничаване на щетите от наводненията. Инсталацията може да бъде разположена само за няколко часа за да бъде защитена съответната сграда, била тя бизнес офис сграда или частен дом. Системата може да бъде монтирана като единична бариера или като предварително присъединени секции.

Този топ бариери се използват за контрол и превенция на наводнения и могат да бъдат монтирани върху различни типове повърхности -асфалтови, чакълени и тревни.

Как индустрията да се защити от наводнения?

Има много причини за възникване на наводнения и една от тях е натрупването на вода от запушени канали. Натрупването на мазнини, масла и греси в канализацията е причинена от човека причина, която може лесно да бъде решена чрез промяна на нашето поведение и/или инсталиране на технологични решения за третиране на индустриални води. Измиването на пластмаси и изливането на отпадни продукти в канализацията водят до задръстване на дренажните системи.

Различните видове наводнения (напр. подпочвени води, канализация, повърхностни води) могат да имат различни ефекти върху индустриалните предприятия, така че е важно да бъдат подготвени по съответния начин. Необходимо е да бъде създаден план за действие при извънредни ситуации, за да се гарантира, че предприятието е защитено при наводнения.

Индустрията има нужда от навременни решения за предотвратяване на наводнения, защото именно подготовката е в основата на устойчивото работещо предприятие. Същото важи и за общините разположени във високорисковите райони.