Нашите клиенти

ATAMIQ обединява проверено портфолио от индустриални продукти и решения,
доставяни от предварително избрани доставчици в много различни области на индустрията.

 

Индустриални области, в които работим:

Води & Отпадъчни води

Услуги до ключ за доставка и монтаж на арматура и фитинги, ел. задвижвания, помпени и смесителни решения, управление на налягането и резервоари за съхранение. Технологии и оборудване за ВиК разпределителни водопроводи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Нашият дългогодишен опит ни дава възможност да решаваме глобални проблеми с водата, като започнем от загубите на вода до качеството на водата, както и да развиваме свързани мрежи.

Възобновяеми източници

ATAMIQ предлага изпълнение на проекти за енергетиката и възобновяеми източници. Въз основа на нашите познания и дългогодишен опит ние предлагаме енергийно ефективни решения по отношение на пренос на топлина, пара и флуиди, биогаз и CHP технологии, соларни системи и тяхната поддръжка. Като наш партньор ние гарантираме, че вашият бизнес ще бъде в съответствие с устойчивите цели за развитие и въглеродна неутралност.

Нефт & Газ

За петролни рафинерии и газопроводи ние предоставяме специализирано взривозащитено оборудване, както и устойчиви решения за топлообмен. Технологии, като мониторинг на тръбопроводи чрез свързани с wi-fi задвижки на клапани и вентили, подмяна на стари топлообменници и помпи за енергийна ефективност, имат за цел да подобрят производствените възможности на Вашата компания.

Гражданска
инфраструктура

Проектите в градската инфраструктура в областта на третирането на питейните и отпадъчни води, третирането на отпадъци и рециклирането са част от нашето продуктово портфолио. Нашата цел е да постигнем екологичните цели, пред които сме изправени и да предложим най-доброто решение в пречистването на води, чрез технологии като ултра филтрация и обратна осмоза.

Хранително-вкусова промишленост

ATAMIQ предлага широко портфолио от продукти и оборудване, които могат да подобрят производителността и да намалят времето за престой на предприятието, за да бъде надеждно и енергийно ефективно. При нас могат да бъдат намерени от клапани и фитинги от неръждаема стомана, през помпени и миксиращи технологии до системи за биогаз, отговарящи на всички изисквания на самата индустрия.

Химическа
индустрия

Нашите продукти и решения за управление на потоците, доказват че иноватициите оказват влияние върху глобалните цели за декарбонизация на химическата индустрия. Всички те са важни компоненти в производството, преноса и употребата на пара, газ и зелен водород. Устойчивостта на корозия, здравината и надеждността на нашите технологии добавят стойност към производството и веригата доставки.

Целулоза & Хартия

В нашето продуктово портфолио се включват продукти и технологии за управление на водните ресурси и вторични процеси на смилане и раздробяване. Високоефективното помпено оборудване, технологиите за изсушаване и оползотворяване на топлинната енергия, както и компактните сепариращи инсталации водят до ниски оперативни разходи и успешен бизнес модел.

Минна индустрия

Минната индустрия винаги е свързана със сурови условия и нужда от безотказни и дълговечни технологии. ATAMIQ осигурява безопасна и ефективна работа чрез високо качествено, надеждно и ефективно оборудване. Технологии за сепариране и филтриране, оборудване за флотация, отопление и охлаждане, решения за обезводняване са само част от областите, които е включено нашето портфолио.

Текстилна индустрия

Текстилната промишленост изисква значително количество вода и енергия. Нашата продуктова гама може да предложи на текстилната индустрия системи за генериране на озон, стабилно оборудване за обработка на течности, ефикасно биологично и химическо третиране на водата за безопасно пречистване на органични отпадъци и други съединения. Пречистването на отпадъчните води по правилния начин и използването на енергийно ефективно оборудване е ключът към подобряване на устойчивостта на всяко едно производство.

Виж как нашите клиенти достигат целите си

Case studies: Прочетете повече за историите на нашите клиенти тук >