Стартирахме проект по изграждане на ФЕЦ с капацитет 150 kWp за машиностроително предприятие

АТАМИК работи по проект за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за машиностроително предприятие с производителност 150 kWp.

Нашият инженерен екип участва в проекта от самото му начало, чрез анализ на съществуващото състояние на завода, наличното инсталирано технологично оборудване и неговото електрическо потребление, в зависимост от производствените процеси. Изготвен е анализ на предимствата и недостатъците съпоставяйки различни технологии, типове соларни панели, инвертори и конструкция. Чрез симулационни софтуерни модули се предложиха различни варианти на инвеститора, от които да се избере оптималното за него решение. В доклада присъстват стойностите на произведената електрическата енергия по месеци и за година, вкл. специфичен добив [kWh/kWp] и средна ефективност на преобразуване [%] и в резюме е посочена технологията с най-висока специфична производителност.

Инсталацията се предвижда да бъде монтирана на покривна повърхност, разположена върху площ от 4000m2. Предвижда се оборудване за съхранение на излишната електроенергия, която ще бъде използвана в случаите, когато инсталацията не е в оптимален режим на работа (намалена слънчева радиация поради влошени атмосферни условия – кратка светлата част на деня в зимен период, заоблачаване, запрашаване или увеличено потребление)

Търговския екип на АТАМИК изготви предложение съобразно обсъдените варианти, което включва:

  1. Доставка и монтаж на фотоволтаични панели с мощност 495 kWp – 300 броя
  2. Доставка и монтаж на соларни инвертори 50 kW – 3 броя
  3. Доставка и монтаж на метална конструкция, със затежняване
  4. Проектиране, производство и монтаж на електрическо табло, обезпечаващо инсталация
  5. Система за непрекъснат мониторинг на енергопроизводството и енергопотреблението, в реално време.

Обща инсталирана мощност възлиза на стойност Pdc= 148 500 kWp, а максимална инверторна мощност Pac= 150 Kw.

Тази фотоволтаична централа ще осигури производство на слънчева енергия за собствени нужди на предприятието. Очакваната възвръщаемост на инвестицията е 7 години, а гаранционния срок на монтираното технологично оборудване е 25 години.
След изграждането на ФЕЦ се предвиждат 72 часови проби на централата.
В проекта е предвиден и вариант за продажба на излишната произведената енергия, в случай, че се генерира такава.

По план ФЕЦ се очаква да бъде въведена в експлоатация през месец НОЕМВРИ 2022.

Контакти:

Не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или телефон +359886163199