Какво са агроволтаиците?

Всяка година соларните инсталации се множат и става все по-трудно да се намери подходяща земя за разработване на соларни проекти. Тази ситуация увеличава опасенията относно потенциалната конкуренция между използването на земя за декарбонизиране на енергийния сектор и устойчивото земеделие, тъй като земите, най-подходящи за изграждане на соларни паркове, често могат да бъдат използвани за отглеждане на храна. За да се справят с този проблем селското стопанство и ВЕИ специалистите си сътрудничат при разработването на агроволтаични проекти, които едновременно генерират електричество и поддържат селскостопанското производство.

Защо агроволтаиците добиват все повече популярност?

В допълнение към справянето с проблемите, свързани с използването на земята, агроволтаиците са нарастваща тенденция в селскостопанския ВЕИ сектор по няколко причини. Селското стопанство е силно засегнато от климатичните промени, поради нарастващите глобални средни температури, непредсказуемите валежи и все по-честите екстремни метеорологични явления като суши, наводнения и градушки. Агроволтаичните системи не само смекчават изменението на климата, но също така помагат на селското стопанство да се адаптира, осигурявайки защита и сянка на отглежданите култури и животни.

 

Освен това агроволтаиците могат да предоставят възможност за устойчиво развитие, увеличавайки инвестициите в селските райони. Фермерите могат да се радват на по-високи и надеждни земеделски добиви, благодарение на по-добрите условия за отглеждане, които слънчевите панели могат да осигурят. От друга страна общността може да използва произведено възобновяемо електричество и да получат нови потоци от приходи под формата на лизинг на земя или продажба на производство на електроенергия. И накрая, слънчевата енергия може да подкрепи насърчаването на по-устойчиви земеделски практики, по-специално чрез замяна на употребата на пластмаси за еднократна употреба и чрез осигуряване на по-трайни мерки за контрол на вредителите, които избягват нуждата от пестициди. Отдаването под наем на земеделската земя за фотоволтаичен проект може да помогне за презареждането и възстановяването на земята. Двойното предназначение на земята може да осигури допълнителен доход и възможности за работа, както и да предостави на местните общности чиста енергия, без да жертва поминъка им.

 

Типове агриволтаици

  • Наземни инсталации

Когато става въпрос за внедряване на Агроволтаици, инсталирането на наземни фотоволтаични панели е най-честата опция за мащабни проекти (>5 MWp). Този тип агроволтаици води до повишаване на хуманното отношение към животните поради лесния достъп до сянка, а също така е възможно да се засадят постоянна растителност и пасища между и под слънчевите панели.

  • Инсталации монтирани на височина

Този тип агроволтаично изпълнение се определя от факта, че фотоволтаичните панели са монтирани на по-голяма височина чрез използването на специални структури. Това прави разстоянието до земята по-голямо (от 2,5m до 5m) в зависимост от целите и нуждите на проекта. Това прави възможно подобряването на по-големи култури и реколти, като овощни дървета или лозя.

Благодарение на пространството между фотоволтаичните панели, светлината може да проникне в посевите и насажденията, позволявайки тяхното правилно развитие. Височината на инсталацията може да се променя според нуждите на проекта, позволявайки преминаването на машини за прибиране на реколтата, хора и др.

  • Соларни парници

Фотоволтаични оранжерии са един от най-широко прилаганите модели през последните години. Състои се от монтирани фотоволтаични панели на покрива на оранжерията, което води до генериране на възобновяема енергия, която може да се подаде в мрежата, да се съхрани или да се използва за нуждите на оранжерията (осветление, напоителна система и др.) по устойчив начин.

Предимства на агроволтаиците

  • Свързване на два сектора и ускоряване на енергийния преход

С нарастващото търсене на енергия от ВЕИ е важно да вземем предвид нуждата от енергия, без непременно да пренебрегваме нуждата от храна.

Например, ако вземем два парцела селскостопанска земя и инсталираме агроволтаична система, това потенциално би могло да доведе до два пъти повече резултати, отколкото ако използването на земята е разделено. Ефективността от синергията на двата сектора води до увеличение до 186%. Освен това може да се превърне в диверсифициран поток на приходи за участващите страни, тъй като една и съща земя обслужва две отделни индустрии. 

  • Увеличен добив на слънчева енергия

Растителността под панелите може да бъде полезна за производството на енергия. Колкото по-топли са панелите, толкова по-малко ефективни стават. Растенията понижават температурата на почвата чрез изпаряване на вода, което от своя страна охлажда панелите. По този начин регулирането на температурата води до повече производство на енергия.

  • Увеличен селскостопански добив

Растенията също се възползват от обединението на фотоволтаичните паркове и селското стопанство. Панелите осигуряват сянка за растителността, като ги предпазват от пряка слънчева светлина и ги предпазват от загуба на твърде много вода, което допринася за целите за устойчивост. Засенчването е изключително полезно в сухи райони с ограничен достъп до вода.

Предизвикателства

Агроволтаиците изглеждат едно перфектно решение за устойчиво земеделие, но има много неща, които трябва да се вземат предвид. Понастоящем агроволтаиците поддържат само сенколюбивите растения, което означава, че културите, които изискват по-голямо количество слънчева светлина, няма да могат се възползват от тази иновация. Друго предизвикателство е височината на растителността - при по-високи култури фотоволтаичната инсталация трябва да бъде изградена на по-голяма височина, което ще добави и допълнителни разходи.

Различните страни също имат различни разпоредби относно агроволтаиците, което може да повлияе на процесите по издаване на разрешително, потенциалното финансиране и евентуални инвестиции. А в случаите, когато земята се използва за отглеждане на животни, е важно да се отчете въздействието, което животните ще имат върху панелите. Ще са необходими допълнителни грижи и поддръжка, което води до увеличаване на разходите.

Бъдещето на агроволтаиците

 

Агроволтаичните инсталации са още в начален стадий, като изследователите все още проучват и доказват какви конфигурации и култури трябва да се използват в различни климатични условия, за да се създадат оптимални добиви.

Към днешна дата съществува малко подкрепа и насоки за прилагане на най-добрите практики за насърчаване на внедряването на агроволтаиците. И все пак, ако настоящите сигнали в изследванията се задържат, агроволтаичните инсталации могат да спомогнат на нисковъглеродната енергия да стане синергична, а не конкурентна с други цели за устойчиво развитие.