В края на краищата, определянето как да се плати за соларен проект от такъв размер е критична първа стъпка към стартирането на проекта. Инвестициите в собствена фотоволтаична централа (ФЕЦ) могат да бъдат много различни и зависят от предназначението. Бюджета за изграждане на ФЕЦ може да бъде в размер на 20 хил. Лв за офис сгради и микропредприятия до няколко милиона лева за средни предприятия и десетки милиони за големи производства.

Има няколко типа финансиране, както и различни видове финансови инструменти, които могат да бъдат използвани за изграждане на ФЕЦ  в МСП.

 

  • Собствена инвестиция

Собствената инвестиция, чрез капиталови разходи (CAPEX), в проект за изграждане на фотоволтаична инсталация става, чрез предварително плащане на общите разходи, необходими за притежаване и управление на системата. Това е най-простата форма на собственост върху активи, която не увеличава нивото на задлъжнялост на предприятието и позволява на бизнеса да избегне поемането на разходи на трети страни и лихвени проценти. Това го прави и най-бързият метод за най-висока възвръщаемост и амортизационни ползи в сравнение с алтернативните възможности за финансиране. Решенията за собствена инвестиция могат да служат като индикатори по отношение на дългосрочните цели на компанията и повишаване на ESG рейтинга на компанията. Паралелно с инвестицията се очаква и рационализиране на оперативни разходи, защото не е нужно да се чака за финансиране и участие от трета страна и МСП могат незабавно да се възползват от спестяванията на енергия, както и да се оптимизират производствените разходи благодарение на ниските нива на разходите на енергия.

 

  • ЕСКО финансиране

ЕСКО финансирането е доказал се бизнес модел, който включва  цялостно изграждане на фотоволтаични инсталации на основата на оптимизация на енергийните разходи на МСП, като ЕСКО компанията поема инвестиционните разходи и гарантираното изплащане, чрез спестявания. Този тип проекти преминават през строго индивидуален анализ на дейността на предприятието, проектиране и последващо изграждане и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ.

 

  • Банково финансиране

След приемане на Пътната карта за намаляване на въглеродния отпечатък, все повече банкови институции разглеждат финансирането на ВЕИ проекти като устойчиви в дългосрочен план. Именно поради тази причина този тип кредити се отпускат лесно при сравнително добри условия за предприятията. Размера и периода на изплащане на кредита са строго индивидуални, като обикновено вноските за кредита са колкото месечните спестявания за ток от изградената ФЕЦ.

Банките в България предлагат разнообразни програми, но най-често финансиранията са за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 2 MW и финансиране до 2 млн. Лева. Предлага се още облекчени условия за самоучастие на МСП и дълъг срок на изплащане. Освен с капиталово кредитиране банковия сектор предоставя възможност за избор на консултантски и инженерингови компании, одобрени от съответната финансова институция. По този начин добавената стойност за бизнеса става още по-висока.

 

  • Грантово финансиране

В рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“ бизнесът може да се възползва от различни финансови инструменти. За енергийна ефективност се предвиждат възможности в общ размер на 235 млн. Лв.  Индикативния срок за отваряне на грантовото финансиране е четвъртото тримесечие на 2022 г. Очаква се финансирането да обхваща проекти за изграждане на ФЕЦ от ВЕИ за собствено потребление до 1MW, в комбинация със съоръжение за съхранение на произведената електроенергия.

От грантовото финансиране ще имат възможност да се възползват малки и средни предприятия (МСП), като допустими за финансиране ще бъдат разходи за закупуване на оборудване за изграждане на соларната инсталация, консултантски услуги, разходи за възнаграждения, разходи за придобиване и др. Процента на безвъзмездна помощ се предвижда да бъде минимум 50%.


Всеки, който има интерес към изграждането на фотоволтаична система с безвъзмездно финансиране по  „Плана за възстановяване и устойчивост“ може да последва нашите канали във Facebook и LinkedIn, където заедно ще проследим новините по стартирането на програмите за енергийна ефективност.